Verzekering BA uitbating

Privé heeft u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, voor uw bedrijf heeft u ook een aansprakelijksverzekering nodig. Wanneer derden u aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen in of door uw bedrijf, kunt u een beroep doen op deze verzekering.

Dekking

De BA uitbating dekt de volgende schades:

  • Materiële schade;
  • Lichamelijke schade;
  • Immateriële gevolgschade;
  • Zuiver immateriële schade.

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. De hoogte van de premie kan worden berekend op basis van aantal personeelsleden en/of de omzet van uw bedrijf. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).

Contact

Wilt u meer informatie of een polis aanvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag nu uw offerte aan

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord